Pracovní zkušenosti:

 • od 2011 dosud Soukromá praxe – poradenství a psychoterapie, dopravní psychologie
 • od 2007 dosud Psychologické vyšetření řidičů podle zákona č. 411/2005
 • od 2007 dosud  Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice – psycholog
 • Od 2017 dosud Rodinné Integrační Centrum z. s. Pardubice – psycholog, diagnostika a práce s dětmi s poruchou autistického spektra
 • od 2010  Psychologická diagnostika v korporátní sféře, spolupráce se Společností pro management a leadership, s. r. o.
 • 2011 – 2014 odborný lektor na Univerzitě Pardubice, předmět Rétorika
 • 2010 – 2016 spolupráce s firmou Benepal s. r. o. – odborný lektor (samostatně zpracovaný kurz Psychologie národnostních menšin, Agresivita dětí a mládeže, Šikana, Domácí násilí, Syndrom CAN)
 • 2009 – 2010 Bílý kruh bezpečí o. s. – jednatelka a vedoucí regionální poradny v Pardubicích
 • 2007  Krajská Nemocnice Pardubice – Tým klinických psychologů – psycholog (působnost odd. neurologie, neurochirurgie – neuropsychologická diagnostika, diagnostika osobnosti, psychoterapie, intervence u lůžka, krizová intervence)

Vzdělání:

 • 2000 – 2006  Filozofická fakulta Univerzita Karlovy, jednooborová Psychologie – titul Mgr.
 • 2000 – 2003 Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta, obor Sociální patologie a prevence – titul Bc.
 • 1997 – 2000 VOŠ Pardubice, obor Sociální práce – červen 2000 absolutorium, titul DiS.
 • 1990 – 1997 Gymnázium Pardubicematuritní zkouška
 • 1987 – 1990 ZŠ s rozšířeným vyučováním cizích jazyků Zborovské nám. Pardubice
 • 1985 – 1987 ZŠ Spořilov Pardubice

Postgraduální studium, semináře a výcviky

 • 2017 Master of Business Etiquette – Ladislav Špaček
 • 2007 – 2015 Komplexní vzdělávací program v PCA Rogersovské psychoterapii a poradenství (akreditováno Českou lékařskou společností)
 • 2015 Kurz pro budoucí lektory rehabilitačních programů pro řidiče s problémovou řidičskou praxí, Univerzita Palackého, Olomouc
 • od 2013 Akreditace k provádění dopravněpsychologického vyšetření podle § 87a odst. 4 Zákona o silničním provozu
 • 2012 Postgraduální studium DOPRAVNÍ PSYCHOLOG – FFUK Praha, ADP ČR
 • 2012 Vývojová psychopatologie I – IV – Dr. Karolína Malá, IKP Praha
 • 2010 Vzdělávací aplikace WISC-III – Dr. Krejčířová, IPPP Praha
 • 2010 Vývojové aspekty  ROR metody a její využití u dětí – Dr. Krejčířová, IKP Praha
 • 2009 Vedení lidí a moderní styly řízení, Marlin, s. r. o., Pardubice
 • 2009 Test kresby postavy – Dr. Z. Altman, IPPP ČR
 • 2008 – 2010 Kurz Rorschachovy metody, Dr. Polák, Dr. Obuch, Brno
 • 2008 Sociometricko-ratingový dotazník, IPPP ČR
 • 2008 Tvořivost, její diagnostika a rozvíjení, IPPP ČR
 • 2006 – 2007 Kurz terapeutických komunit, Sananim, o. s., Praha
 • 2007 – 2014 Specializační kurzy BKB o. s. v Praze – Identita Bílého kruhu bezpečí, Právní minimum, Krizová intervence, Domácí násilí Dítě jako oběť a svědek trestného činu – MUSAS II, Oběti pronásledování

Členství

Od roku 2013 jsem řádným členem Asociace dopravních psychologů ČR

KONTAKT

Mgr. Bc. Markéta Kotková

kancelář:
Smilova 307
530 02 Pardubice
IČ: 88576345

Tel: +420 731 539 209
E-mail: kotkova@psycholog-pardubice.cz

Parkování:
v ulici Smilova, v ulici Arnošta z Pardubic (na kraji ulice k dispozici též velké parkoviště, cca 5 min. chůze)

Autobusem či trolejbusem:
zastávka Náměstí Republiky

Pokud mi zanecháte zprávu, ráda Vám obratem nabídnu volný termín pro setkání nebo konzultaci.