Akreditovaný dopravní psycholog

Jsem akreditovaným Dopravním psychologem u Ministerstva dopravy (č. akreditace 56/2013-160-OST/4).
Provádím všechna potřebná dopravně psychologické vyšetření, vyžadovaná zákonem. č. 101/2013 Sb.

 • pro řidiče, kterým byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel na nejméně 6 měsíců, nebo pro řidiče, kteří dosáhli 12 bodů (tzv. vybodovaní)
 • pro řidiče vnitrostátní, mezinárodní a městské hromadné dopravy
 • pro řidiče vnitrostátní i mezinárodní nákladní dopravy, včetně řidičů pro převážení nebezpečných nákladů, bagrů, plošin jeřábů apod.,
 • pro řidiče speciálních vozidel s předností jízdy, používajících výstražných zvukových či světelných signálů – zdravotní záchranná služba, policie, hasiči,
 • pro řidiče, rozšiřující své řidičské oprávnění o sk. C, E, D
 • pro instruktory autoškol
 • pro řidiče tramvají
 • pro řidiče speciálních drážních vozidel
 • vyšetření na žádost praktického i odborného lékaře – stanovení psychické způsobilosti k řízení u řidičů-seniorů, při onemocněních, které mohou ovlivňovat řidičské schopnosti, v případě poúrazových stavů apod.

Jak probíhá dopravně psychologické vyšetření ?

Dopravně psychologické vyšetření probíhá většinou skupinově, možno i individuálně, vždy v příjemné atmosféře. Trvá většinou kolem 4 hodin. Nemusíte se na něj nijak připravovat. Čekají Vás testy Vašich schopností (pozornost, postřeh, paměť, rychlost reakcí) a vyšetření Vaší osobnosti, vše plně v souladu se zákonnými podmínkami. Klienty objednávám v krátkých lhůtách - většinou do týdne od zavolání.

Na vyšetření je nutné přijít vyspalý, odpočatý, v dobré psychické a fyzické pohodě. - ne po noční směně či dlouhé jízdě a už vůbec ne pod vlivem alkoholu či omamných látek. V případě, že nebudou pochybnosti o výsledku, dostanete zprávu z vyšetření tentýž den do ruky. Zprávu z vyšetření zašlu do 5 pracovních dnů na místně příslušný dopravní úřad.

Co s sebou na vyšetření

 • Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
 • Kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadlo)
 • Výpis z Evidenční karty řidiče (k dostání na odboru dopravně správních agent příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností – dle místa Vašeho trvalého bydliště!)
 • pro řidiče po zákazu řízení motorových vozidel i pro "vybodované" také Posouzení o zdravotní způsobilosti od Vašeho praktického lékaře
 • pro řidiče po zákazu řízení motorových vozidel rozhodnutí soudu či správního orgánu o odebrání řidičského oprávnění
 • při posuzování psychické způsobilosti z důvodu zdravotních potíží, či u řidičů–seniorů také lékařskou zprávu/y s popisem zdravotního stavu
 • v případě, že jste byli léčeni u psychologa/psychiatra, budete potřebovat i zprávu/y z vyšetření.

Dopravněpsychologický pohovor

Povinnost absolvovat dopravněpsychologický pohovor se vztahuje na ty řidiče, kteří ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění spáchali přestupek nebo trestný čin, za který jim bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů. Také je povinný pro řidiče, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění a spáchali přestupek či trestný čin ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění. Nařizuje to novela zákona č. 361/2000 Sb. platné od 1. 1. 2024. 

Dopravněpsychologický pohovor je nutné absolvovat a odevzdat potvrzení o jeho absolvování do 3 měsíců ode dne doručení výzvy. Pokud tak neučiníte, pozbýváte řidičské oprávnění a jste povinni nejpozději v tento den odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností řidičský průkaz. 

Dopravně psychologický pohovor provádí pouze psycholog, který je držitelem akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření, v rozsahu 4 hodin (individuální část v rozsahu 30 minut a skupinová část v rozsahu 210 minut). Je nutné předložit Výpis z evidenční karty řidiče, který není starší než 30 dní. O absolvování dopravněpsychologického pohovoru vám vydám potvrzení o jeho absolvování.

Dopravně psychologický pohovor neabsolvuje osoba, které vznikla povinnost absolvovat terapeutický program.

Terapeutický program 

Povinnost absolvovat terapeutický kurz se vztahuje na řidiče, kteří přišli o řidičské oprávnění po 1. červenci 2023. Terapeutický program je nutné absolvovat před tím, než podáte žádost o vrácení řidičského oprávnění. Cenu za TP stanovuje zákon.

Povinnost absolvovat terapeutický program se na vás vztahuje, pokud:

 • vám byl uložen zákaz řízení na dobu nejméně 18 měsíců;
 • jste se v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení návrhu na potrestání zavázali, že po dobu nejméně 18 měsíců nebudete řídit motorová vozidla;
 • vám byl uložen zákaz řízení poté, co jste se odmítli podrobit testu na alkohol nebo drogy, nebo
 • vám účast na programu nařídil soud nebo státní zástupce.

Terapeutický program má rozsah 20 hodin, rozdělených do 5 čtyřhodinových setkání. Je prováděn formou skupinové terapie. Každé setkání je tematicky zaměřené – čeká vás analýza vašeho deliktu, probereme témata spojená s užíváním alkoholu a návykových látek a bezpečností na silnici, a nakonec společně vytvoříme plán strategie změny, kdy si naplánujete, jak uzpůsobit vaše chování na silnici tak, abyste předešli nebezpečnému chování a opakování deliktu.

Jak se na terapeutický program přihlásit:

Na stránkách Metodického centra (www.metodickecentrum.cz) se přihlásíte přes informační systém, vyberete místo konání programu a mě jako lektora (číslo akreditace AKR00003029). Programu se budete moci zúčastnit až poté, co zaplatíte úhradu.

Na první setkání si s sebou přineste aktuální Výpis z evidenční karty řidiče z odboru dopravy. Dokladem o absolvování terapeutického programu je certifikát, který pak doložíte k žádosti o vrácení řidičského oprávnění. Společně s absolvováním terapeutického programu je poté ještě nutné absolvovat dopravněpsychologické vyšetření.

Pokud budete mít problémy s registrací do programu, neváhejte se na mě obrátit, ráda vám s tím pomohu.

KONTAKT

Mgr. Bc. Markéta Kotková

kancelář:
Smilova 307
530 02 Pardubice
IČ: 88576345

Tel: +420 731 539 209
E-mail: kotkova@psycholog-pardubice.cz

Parkování:
v ulici Smilova, v ulici Arnošta z Pardubic (na kraji ulice k dispozici též velké parkoviště, cca 5 min. chůze)

Autobusem či trolejbusem:
zastávka Náměstí Republiky

Pokud mi zanecháte zprávu, ráda Vám obratem nabídnu volný termín pro setkání nebo konzultaci.